Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ανανέωση: 25/02/2023

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των πληροφοριών σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και για το πώς σας προστατεύει ο νόμος.

H σελίδα μας και οι πρακτικές μας συμμορφώνονται απόλυτα με το νόμο 4624/2019, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη σελίδα   εδώ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ερμηνεία και Ορισμοί

==============================

Ερμηνεία
————–

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν σημασίες που ορίζονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν την ίδια σημασία ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

———–

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

* Εσείς ή Σας σημαίνει το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ή την εταιρεία, ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το άτομο αυτό έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με τον GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), ο ορισμός Εσείς μπορεί να αναφέρεται ως Φυσικά Πρόσωπα (Υποκείμενα των Δεδομένων) ή ως Χρήστης εφόσον είστε το άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία.

* Εταιρεία (αναφέρεται είτε ως «η Εταιρεία», «Εμείς», ή «Μας» σε αυτή τη Συμφωνία) αναφέρεται στην Αττική Παυλίδου, Ιδομενέως 25, Ηράκλειο Ελλάδα. Για τους σκοπούς του GDPR, η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων.

* Λογαριασμός νοείται ένας μοναδικός λογαριασμός που Εσείς έχετε δημιουργήσει για να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μας ή σε μέρη της Υπηρεσίας μας.

* Ιστότοπος νοείται το aromattika.com, προσβάσιμος από τη διεύθυνση https://www.aromattika.com

* Υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.

* Χώρα αναφέρεται στην Ελλάδα.

* Ως Πάροχος Υπηρεσιών νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας. Αναφέρεται σε τρίτες εταιρείες ή άτομα που απασχολούνται από την Εταιρεία για τη διευκόλυνση της Υπηρεσίας, την παροχή της Υπηρεσίας για λογαριασμό της Εταιρείας, την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή για να βοηθήσουν την Εταιρεία στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας.

Για τους σκοπούς του GDPR, οι Πάροχοι Υπηρεσιών θεωρούνται οι Επεξεργαστές Δεδομένων.

* Η Υπηρεσία Κοινωνικών Μέσων μέσω Τρίτων αναφέρεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή οποιονδήποτε ιστότοπο κοινωνικού δικτύου μέσω του οποίου ένας Χρήστης μπορεί να συνδεθεί ή να δημιουργήσει έναν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία.

* Η Σελίδα στο Facebook είναι ένα δημόσιο προφίλ με το όνομα Aromattika The Store που δημιουργήθηκε ειδικά από την Εταιρεία στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, προσβάσιμο από το https://www.facebook.com/Aromattika

* Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο δεδομένων).

 

Για τους σκοπούς του GDPR, ως Προσωπικά Δεδομένα νοείται οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με Εσάς, όπως όνομα, αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, αναγνωριστικό στο διαδίκτυο ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική Ταυτότητα.

* Τα cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή Σας, στην κινητή συσκευή ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή από έναν ιστότοπο, και περιέχουν τις λεπτομέρειες του ιστορικού περιήγησής Σας σε αυτόν τον ιστότοπο μεταξύ των πολλών χρήσεών του.

* Τα Δεδομένα Χρήσης αναφέρονται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε παράγονται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).

* Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, για τους σκοπούς του GDPR (General Data ProtectionRegulation), αναφέρεται στην Εταιρεία ως το νομικό πρόσωπο που μόνο του ή από κοινού με άλλα καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Συλλογή και Χρήση των Προσωπικών Σας Δεδομένων

=======================================

Τύποι Δεδομένων που Συλλέγονται

———————–

Προσωπικά Δεδομένα

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Μας, ενδέχεται να Σας ζητήσουμε να Μας παρέχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία με Εσάς ή την ταυτοποίησή Σας. Οι πληροφορίες Προσωπικής ταυτοποίησης μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally
identifiable information that can be used to contact or identify You.
Personally identifiable information may include, but is not limited to:

* Διεύθυνση email

* Όνομα και επίθετο

* Αριθμό τηλεφώνου

* Διεύθυνση, Νομό, Επαρχία, Ταχυδρομικό κώδικα, Πόλη

* Πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού για την πληρωμή προϊόντων ή/και υπηρεσιών εντός της Υπηρεσίας

* Δεδομένα Χρήσης

Όταν Εσείς πληρώνετε για ένα προϊόν ή/και μια υπηρεσία μέσω τραπεζικού εμβάσματος, ενδέχεται να Σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες για τη διευκόλυνση αυτής της συναλλαγής και την επαλήθευση της ταυτότητάς Σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό:

* Ημερομηνία γέννησης

* Διαβατήριο ή Δελτίο Ταυτότητας

* Αντίγραφο κίνησης τραπεζικής κάρτας

* Άλλες πληροφορίες που Σας συνδέουν με μια διεύθυνση

Δεδομένα Χρήσης

~~~~~~~~~~

Τα Δεδομένα Χρήσης συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου της Συσκευής Σας (π.χ. διεύθυνση IP), τον τύπο προγράμματος περιήγησης, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες της Υπηρεσίας Μας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής Σας, τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτές τις σελίδες, τα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

 

Όταν Εσείς αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω μιας κινητής συσκευής, Εμείς ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τύπου της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, του μοναδικού αναγνωριστικού της κινητής συσκευής Σας, της διεύθυνσης IP της κινητής συσκευής Σας, το λειτουργικό σύστημα του κινητού τηλεφώνου Σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου για κινητά που χρησιμοποιείτε, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

 

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής Σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία Μας ή όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω μιας κινητής συσκευής.

Τεχνολογίες ιχνηλάτισης και Cookies

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Χρησιμοποιούμε Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες ιχνηλάτισης για να καταγράφουμε τη δραστηριότητα στην Υπηρεσία Μας και να αποθηκεύουμε ορισμένες πληροφορίες.

Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνηθεί όλα τα Cookies ή να υποδείξετε πότε αποστέλλεται ένα Cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε τα Cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας.

 

Χρήση των Προσωπικών Σας Δεδομένων

————————-

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

* Για την παροχή και τη διατήρηση της Υπηρεσίας Μας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της χρήσης της Υπηρεσίας Μας.

* Για τη διαχείριση του λογαριασμού Σας: για τη διαχείριση της εγγραφής Σας ως χρήστη της Υπηρεσίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μπορούν να σας δώσουν πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες της Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμες σε Εσάς ως εγγεγραμμένος χρήστης.

* Για την εκτέλεση μιας σύμβασης: η ανάπτυξη, η συμμόρφωση και η ανάληψη της σύμβασης αγοράς για τα προϊόντα, τα είδη ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μαζί Mας μέσω της Υπηρεσίας.

* Για να επικοινωνήσουμε μαζί Σας: Για να επικοινωνήσουμε μαζί Σας μέσω email, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS ή άλλων ισοδύναμων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ειδοποιήσεις push μιας εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας σχετικά με ενημερώσεις ή ενημερωτικές επικοινωνίες που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις συμβατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, όταν είναι απαραίτητο ή εύλογο για την εφαρμογή τους.

* Για να Σας παρέχουμε νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με
άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε παρόμοια με εκείνα που έχετε ήδη αγοράσει ή για τα οποία έχετε ρωτήσει, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

* Για να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας : Για να παρακολουθήσουμε και να διαχειριστούμε τα αιτήματά Σας προς Εμάς.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές Σας πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

* Με Παρόχους Υπηρεσιών: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές Σας πληροφορίες με Παρόχους Υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη χρήση της Υπηρεσίας Μας, να εμφανίζουμε διαφημίσεις σε Εσάς για να βοηθήσουμε στην υποστήριξη και διατήρηση της Υπηρεσίας Μας, να επικοινωνήσουμε μαζί Σας, να διαφημιστούμε σε ιστότοπους τρίτων σε Εσάς αφού επισκεφτείτε την Υπηρεσία Μας ή για διεκπεραίωση πληρωμών.

* Για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή να μεταφέρουμε τα προσωπικά Σας στοιχεία σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, χρηματοδότηση ή εξαγορά όλων ή μέρος της επιχείρησής Μας σε άλλη εταιρεία.

* Με επιχειρηματικούς εταίρους: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες Σας με επιχειρηματικούς εταίρους για να Σας προσφέρουν συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθητικές ενέργειες.

* Με άλλους χρήστες: όταν Εσείς μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες ή
αλληλεπιδράτε με άλλον τρόπο δημόσια με άλλους χρήστες, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να προβληθούν από όλους τους χρήστες και ενδέχεται να εμφανιστούν δημόσια. Εάν αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες ή εγγραφείτε μέσω Υπηρεσίας Κοινωνικού Δικτύου τρίτου μέρους, οι επαφές Σας στην Υπηρεσία Κοινωνικού Δικτύου τρίτου μέρους ενδέχεται να δουν το όνομά Σας, το προφίλ, τις φωτογραφίες και την περιγραφή της δραστηριότητάς Σας. Ομοίως, άλλοι χρήστες θα μπορούν να δουν περιγραφές της δραστηριότητάς Σας, να επικοινωνήσουν μαζί Σας και να δουν το προφίλ Σας.

Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων Σας

——————————-

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα Σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές Mας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα Σας για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία), να επιλύσουμε διαφορές και να εφαρμόσουμε τις νομικές συμφωνίες και τις πολιτικές Μας.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει επίσης Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας Mας ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας

——————————

Τα στοιχεία Σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας της Εταιρείας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Σημαίνει ότι αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μεταφερθούν —και να διατηρηθούν σε — υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας Σας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς της δικαιοδοσίας Σας.

Η συγκατάθεσή Σας σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την υποβολή τέτοιων πληροφοριών αντιπροσωπεύει τη συμφωνία Σας για αυτήν τη μεταφορά.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα Σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας σε οργανισμό ή χώρα εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων Σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Δημοσιοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

——————————–

Επιβολή του νόμου

~~~~~~~~~~~~~~~

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η Εταιρεία ενδέχεται να υποχρεωθεί να κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα Σας εάν απαιτείται από το νόμο ή ως απάντηση σε έγκυρα αιτήματα από τις δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή μια κρατική υπηρεσία).

Άλλες νομικές απαιτήσεις

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα Σας με την καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

* Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

* Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Εταιρείας

* Αποτροπή ή διερεύνηση πιθανών αδικημάτων σε σχέση με την Υπηρεσία

* Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των Χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
* Προστασία έναντι νομικής ευθύνης

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων Σας

——————————

Η ασφάλεια των προσωπικών Σας δεδομένων είναι σημαντική για Εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Αναλυτικές Πληροφορίες για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Σας

============================================================

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Σας Δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν τις εργασίες τους για λογαριασμό μας και υποχρεούνται να μην αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιαδήποτε άλλο σκοπό.

Αναλυτική

———

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Πάροχους υπηρεσιών τρίτου μέρους για την παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας Mας.

* Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου που προσφέρεται από την Google η οποία παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για την καταγραφή και την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας Μας. Αυτά τα δεδομένα κοινοποιούνται με άλλες υπηρεσίες Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγει για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διάθεση της δραστηριότητάς Σας στην Υπηρεσία στο Google Analytics εγκαθιστώντας το πρόσθετο εξαίρεσης από το Google Analytics για πρόγραμμα περιήγησης. Το πρόσθετο εμποδίζει το JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες με το Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα επισκέψεων.

ια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Google Privacy & Terms:
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Email Marketing

—————

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί Σας με ενημερωτικά δελτία, υλικό σχετικό με μάρκετινγκ ή προωθητικές ενέργειες και άλλες πληροφορίες που μπορεί να Σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιασδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από Εμάς ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής ή τις οδηγίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε email που αποστέλλουμε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαχείριση και την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Εσάς.

* Mailchimp

Το Mailchimp είναι μια είναι μια πλατφόρμα αυτοματισμού μάρκετινγκ και υπηρεσία μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από την Rocket Science Group LLC.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Mailchimp, επισκεφτείτε την Πολιτική απορρήτου του Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Behavioral Remarketing

———————-

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημίζεται σε ιστοτόπους τρίτων σε Εσάς αφού επισκεφτείτε την Υπηρεσία Μας. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε cookiesγια την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις Σας στην Υπηρεσία Μας.

* Facebook

Η υπηρεσία Facebook remarketing παρέχεται από την Facebook Inc.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από το Facebook επισκεπτόμενοι αυτήν τη σελίδα: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέρον του Facebook ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες από το Facebook :

https://www.facebook.com/help/568137493302217

Το Facebook συμμορφώνεται με τις Αρχές Αυτορύθμισης για τη Διαδικτυακή Συμπεριφορική

Διαφήμιση που έχουν θεσπιστεί από την Digital Advertising Alliance. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από το Facebook και άλλες συμμετέχουσες εταιρείες μέσω της Digital Advertising Alliance στις ΗΠΑ<http://www.aboutads.info/choices/>, της Digital Advertising Alliance of Canada στον Καναδά <http://youradchoices.ca/ > ή την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης στην Ευρώπη <http://www.youronlinechoices.eu/> ή εξαιρεθείτε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής Σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook , επισκεφτείτε την Πολιτική δεδομένων του Facebook :

https://www.facebook.com/privacy/explanation>.

Πληρωμές

——–

Ενδέχεται να παρέχουμε προϊόντα ή/και υπηρεσίες επί πληρωμή εντός της Υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων για την διαδικασία πληρωμών (π.χ. επεξεργαστές πληρωμών).

Δεν θα αποθηκεύσουμε ούτε θα συλλέξουμε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής Σας . Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται απευθείας στους τρίτους επεξεργαστές πληρωμών Μας , των οποίων η χρήση των προσωπικών Σας στοιχείων διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου τους. Αυτοί οι επεξεργαστές πληρωμών συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ορίζονται από το PCI-DSS που διαχειρίζεται το Συμβούλιο Προτύπων PCISecurity, το οποίο είναι μια κοινή προσπάθεια επωνυμιών όπως η Visa, η Mastercard, η American Express και η Discover. Οι απαιτήσεις PCI-DSS συμβάλλουν στη διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των πληροφοριών πληρωμής.

* Stripe

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Απορρήτου της Stripe στη διεύθυνση <https://stripe.com/us/privacy>

Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Μας για να πληρώσετε ένα προϊόν ή/και μια υπηρεσία μέσω τραπεζικού εμβάσματος, ενδέχεται να Σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες για τη διευκόλυνση αυτής της συναλλαγής και επαληθεύσετε την ταυτότητά Σας.

Απόρρητο GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

============

Νομική Βάση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων βάσει του GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

—————————————————

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Συγκατάθεση: Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για ένα ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

* Εκτέλεση σύμβασης: Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμφωνίας μαζί σας ή/και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής.

* Νομικές υποχρεώσεις: Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση προς την οποία η Εταιρεία υπόκειται.

* Ζωτικά συμφέροντα: Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλου φυσικού προσώπου.

* Δημόσια συμφέροντα: Η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση της επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία.

* Έννομα συμφέροντα: Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία ευχαρίστως θα βοηθήσει στη διευκρίνιση της συγκεκριμένης νομικής βάσης που ισχύει για την επεξεργασία, και ειδικότερα εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

————————–

Η Εταιρεία δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Σας Δεδομένων και να εγγυάται ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά Σας.

Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και βάσει νόμου, εάν βρίσκεστε εντός της ΕΕ, να:

* Ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα Σας. Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για Εσάς. Όποτε είναι δυνατό, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων Σας απευθείας στην ενότητα ρυθμίσεων του λογαριασμού Σας. Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες μόνοι Σας, επικοινωνήστε μαζί Μας για να Σας βοηθήσουμε. Αυτό Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για Εσάς.

* Ζητήστε διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για Εσάς. Έχετε
το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με Εσάς.

* Αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα υπάρχει όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον ως νομική βάση για την επεξεργασία Μας και υπάρχει κάτι σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή Σας, που Σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Σας για αυτόν τον λόγο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα Σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

* Ζητήστε τη διαγραφή των Προσωπικών Σας Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να Μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν δεν υπάρχει καλός λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.

* Ζητήστε τη μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων Σας. Θα παρέχουμε σε Εσάς ή σε τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει, τα Προσωπικά Δεδομένα Σας σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες τις οποίες αρχικά είχατε δώσει τη συγκατάθεσή Σας σε Εμας να χρησιμοποιήσουμε ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να συνάψουμε σύμβαση μαζί Σας.

* Ανακαλέστε τη συγκατάθεσή Σας . Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή Σας για τη χρήση των Προσωπικών Σας Δεδομένων. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή Σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε πρόσβαση σε ορισμένες συγκεκριμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας για την προστασία δεδομένων GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

———————————————-

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και εναντίωσης επικοινωνώντας μαζί Μας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να Σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά Σας πριν απαντήσετε σε τέτοια αιτήματα. Εάν κάνετε ένα αίτημα, θα προσπαθήσουμε να Σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε μια Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών Σας Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), επικοινωνήστε με την τοπική Σας αρχή προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ.

Facebook Page

=================

Ελεγκτής δεδομένων για το Facebook Page

—————————————–

Η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων των Προσωπικών Δεδομένων Σας που συλλέγονται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Ως διαχειριστής της σελίδας Facebook Page (ttps://facebook.com/ aromattika), η Εταιρεία και ο διαχειριστής του κοινωνικού δικτύου Facebook είναι από κοινού ελεγκτές.

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες με το Facebook που ορίζουν μεταξύ άλλων τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας Pages του Facebook . Αυτοί οι όροι βασίζονται κυρίως στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Facebook :

https://www.facebook.com/terms.php

Επισκεφτείτε την Πολιτική Απορρήτου του Facebook <https://www.facebook.com/policy.php> για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς διαχειρίζεται το Facebook Προσωπικά δεδομένα ή επικοινωνείστε με το Facebook στο διαδίκτυο ή μέσω ταχυδρομείου: Facebook , Inc.ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες.

Facebook Insights

—————–

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Facebook Insights σε σχέση με τη λειτουργία της σελίδας Pages του Facebook και βάσει του GDPR, προκειμένου να λάβουμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες Mας.

Για το σκοπό αυτό, το Facebook τοποθετεί ένα Cookie στη συσκευή του χρήστη που επισκέπτεται τη Σελίδα Μας στο Facebook . Κάθε Cookie περιέχει έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης και παραμένει ενεργό για μια περίοδο δύο ετών, εκτός εάν διαγραφεί πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου.

Το Facebook λαμβάνει, καταγράφει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Cookie, ειδικά όταν ο χρήστης επισκέπτεται τις υπηρεσίες Facebook, υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα μέλη της Σελίδας Pages Facebook και υπηρεσίες από άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες Facebook.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook , επισκεφτείτε την Πολιτική απορρήτου του Facebook εδώ:

<https://www.facebook.com/full_data_use_policy>

Δήλωση Απορρήτου Για Παιδιά

==================

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε κανέναν κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από κανέναν κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα, επικοινωνήστε Μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από οποιονδήποτε κάτω των 13 ετών χωρίς επαλήθευση της γονικής συναίνεσης, λαμβάνουμε μέτρα για να αφαιρέσουμε αυτές τις πληροφορίες από τους διακομιστές Μας.

Εάν Εμείς πρέπει να βασιστούμε στη συγκατάθεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των στοιχείων Σας και η χώρα Σας απαιτεί τη συγκατάθεση ενός γονέα, ενδέχεται να απαιτήσουμε τη συγκατάθεση του γονέα Σας προτού συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

=======================

Η Υπηρεσία Μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από Εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτων.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

==============================

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου Μας από καιρό σε καιρό. Θα Σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

Θα Σας ενημερώσουμε μέσω email ή/και μιας εμφανούς ειδοποίησης για την Υπηρεσία Μας, προτού τεθεί σε ισχύ η αλλαγή και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

==========

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

* Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aromattika@yahoo.com